Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ulstein VGS > Elevar og føresette > Skulestart 2018-2019 > Matematikk - val av kurs VG1 (enten ST eller ID)

Du må velje retning innan matematikk før du begynner til hausten

Før om åra har ein starta matematikkundervisninga klassevis, med all undervisning på same nivå. Etter nokre veker og ei kartleggingsprøve har elevane valt anten 1T eller 1P, der T (teoretisk) er mest retta mot vidare studiar der det vert kravd matematikk på eit høgt nivå, medan P (praktisk) er meir retta mot dei som ikkje tenkjer seg vidare innan slike studie.

No vil vi at elevane skal velje retninga før dei tek til på VG1. Vi trur det vil gje meir ro i undervisninga i desse viktige førstevekene. Det blir kartleggingsprøver i matematikk.

Du vel matematikk på www.skolestart.mrfylke.no.

Les meir