Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ulstein VGS > Elevar og føresette > Skulestart 2020-2021 > Godkjenning av vidaregåande opplæring i utlandet

Godkjenning av vidaregåande opplæring i utlandet

Godkjenning av vidaregåande opplæring i utlandet

Presisert informasjonen om godkjenning av vidaregåande opplæring i utlandet.

Her er dei viktigaste punkta:
- Elevane må oppfylle krava for å få vitnemål.
- Dei same krava gjelder for elevar som har fått godkjent eit år frå utlandet, dei må altså ha framandspråk og geografi.
- Viss eleven ikkje har hatt framandspråk eller geografi i utlandet, må han eller ho ta faget når dei kjem heim.
- Fylkeskommunen kan godkjenne framandspråk eller geografi frå utlandet, eller delegere ansvaret til skulen.
- Krava for å få godkjent faget er at innhaldet i faget er likeverdig eller meir omfattande enn faget i Noreg.
- Elevar på yrkesfaglige utdanningsprogram skal ha dei same mulegheitene som elevar på studieførebuande til å reise på utveksling til utlandet.

Rektorar ved dei vidaregåande skulane og fylkeskommunane har eit ansvar for å informere elevar og foreldre som planlegg eit utvekslingsår om reglane og krava til vitnemål.

Her finn du alt om reglane for godkjenning, og spesielt kravet til framandspråk (lenke til Udir).