Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ulstein VGS > Miljøfyrtårn > UVS- eit miljøfyrtårn

Dokument

Miljørapport og handlingsplan
PDF-dokument - 108,10 kB
Miljømerking
PDF-dokument - 62,67 kB

UVS- eit miljøfyrtårn

"Miljøfyrtårn" er Noreg sitt mest brukte sertifikat for verksemder som vil dokumentere miljøinnsatsen og vise samfunnsansvar.

Miljøfyrtårnlogo

Å vere Miljøfyrtårn inneber systematisk arbeid med miljøtiltak i kvardagen. Verksemdene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for ei meir miljøvennlig drift og eit godt arbeidsmiljø.

Ei miljøfyrtårn-verksemd må levere årlege miljørapportar og kvart tredje år blir verksemda resertifisert.

Sertifikatet er godkjent av myndigheitene ved offentlege innkjøp.

Å vere eit miljøfyrtårn er å ta miljøansvar i praksis og ikkje berre på papiret. (Henta og omsett frå http://www.miljofyrtarn.no/)