Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ulstein VGS > Nyheiter

Filmprisutdeling for 2ST og 2ID

Fredag var det filmprisutdeling for 2ST og 2ID på auditoriet.

Her finn du bilete frå det som kanskje var årets "happening" for desse elevane ;)

Les meir

1TT1 svarar Bioteknologirådet

1TT1 og Ingeborg lærar har teke seg på tak og svara på Bioteknologirådet si utfordring til vidaregåande skular over heile landet. Dei har svara på 3 av 4 av desse emna:

Gentestar, Assistert befruktning, Fosterdiagnostikk, Genterapi og kloning.

Grunnen til at rådet har utfordra skulane er at Bioteknologilova skal reviderast.

Her finn du ei lenkje til litt meir informasjon, både frå UVS si facebookside og ifrå Bioteknologirådet.

Les meir

Hurra! Vi får setje i gang ei innføringsklasse til hausten også!

For nokre dagar sidan fekk vi beskjed om at skulen får setje i gang innføringsklasse neste skuleår også. Det synest vi er ei svært så gledeleg nyheit!

Du finn meir informasjon om korleis søkje plass her.

Les meir

Presentasjonane frå 10.klasseinfomøtet 13.01.15

Her finn du PP-presentasjonane frå HVS og frå UVS.

Les meir

Oppstart av vaksenopplæringskursa

Kveldskursa på vaksenopplæringa startar opp att i dag, måndag 5.januar.

Eit nytt historie-kurs vert starta i morgon, 6.januar kl.19.15-21.00. Endeleg kursstart igjen!

Les meir

God jul og godt nyttår til alle!

Plutseleg er det berre nokre timar igjen til juleferie!

Tusen takk til både elevar og tilsette for eit godt halvår.

Vi møtest igjen mandag 5.januar 2015.

Les meir

God psykisk helse er viktig

Difor har vi hatt besøk av psykolog Nina C. Garshol ved eit par høve.

Les meir

Skulen har fått nytt telefonnummer!

Skulen har fått nytt telefonnummer, du kjem til sentralbordet ved å ringe:

71 28 10 00

Les meir

Vi vil også gratulere!

Vi vil også gratulere forskarparet Moser med Nobelprisen i medisin og fysiologi!

Les meir

Timeplan for kveldskurs for vaksne

Historiekurset startar opp i januar. Det vil gå på tirsdagar og vere frå kl.19.15 til kl.21.00. Alexander Paus er lærar.

Under finn du ei oversikt over når og kvar dei forskjellige VO-kursa går:

Les meir