Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ulstein VGS > Nyheiter

Hipp hurra!! Skulestart!

19.august kl.08.25 er det endeleg opning av skuleåret 2010-2011.
Alle elevane er forhåpentlegvis klare for både lærdom og visdom då!
Vi som jobbar ved UVS gler oss storligen og håpar at både nye og gamle elevar gjer det same.

Les meir

Heile Noreg rundt for kreftsaka

2010-russen Christoffer Remøy Endresen har sykla og sykla og skrive og skrive inne på nettsida www.norgerundt.com.

Les meir

KLAGEHANDSAMING SENTRALT GITT EKSAMEN VÅREN 2010.

Klagefristen er 10 dagar frå eksamensresutatet vert offentleggjort. På Ulstein vg. skule tek ein sikte på offentleggjering torsdag 24. juni kl. 10.00. Klage må difor vere poststempla seinast laurdag 3. juli.
Hurtigklagefristen for dei som søkjer høgskule/universitet: Her må klagen vere skulen i hende seinast kl. 15.00 mandag 28. juni for eksamenssvar som vart levert på papir. For eksamenssvar som vart levert elektronisk (PGS), må klage vere skolen i hende seinast kl. 09.00 fredag 2. juli.
Klage må ha underskrift av klagaren eller klagaren sin fullmaktshavar og kan difor ikkje sendast på e-post. Telefaks kan nyttast. Skolen sitt fax.nr. er: 70 01 83 30.
Svar på klage etter ordinær klagehandsaming kjem til skolen i midten av oktober.
Rektor.

Les meir

Skuleåret 2009-2010 er faktisk omme...

Det er veldig rart og flott på same tid. Ein del av elevane ser vi ikkje igjen og faktisk nokre av kollegaane kjem vi heller ikkje til å sjå så mykje av. Men slik er det, der er ei tid for alt: Tid for å begynne, tid for å slutte, tid for å pensjonere seg, tid for å ta meir studiar.

Les meir

Vaksenopplæring skuleåret 2010/2011

Vi vil også komande skuleår tilby vaksenopplæring i dei seks faga som gir generell studiekompetanse. I tillegg vil vi starte eit kurs for praksiskandidatar i sal, service og sikkerheit. Kursa startar opp i månadsskiftet august/september med atterhald om nok søkjarar.

Les meir

Korleis var det med det utstyrsstipendet igjen?

Her får du repetert korleis det fungerer:

Les meir

130 milliardar hjerneceller x 226 elevar

Tenk deg for eit svimlande tal det blir!
I skrivande stund er det så mange hjerneceller som minimum er i bruk i Ulsteinhallen.

Les meir

No veit de det!

Kven som kjem opp i i skriftleg eksamen i kva for nokre fag er no klinkande klart. Eg trur det må vere den mest avbalanserte gjengen eg har sett på lenge.

Les meir

Russar, russefeiring, russeknutar, russeinnsamling, russebilar

Av ein eller annan grunn kom heimesida over følgjande forklaring på ordet ”russ”, eitt av dei viktigaste orda no i mai…:

Les meir