Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ulstein VGS > Nyheiter

Er du 10.klassing eller føresett til ein 10.klassing?

Då må du setje av onsdagskvelden den 29.01.20, frå 18.30-20.00!

Då er det nemleg orienteringsmøte om vidaregåande opplæring og utdanningstilbod. Høyrest det tørt ut? Vi lovar, det er det ikkje!

I tillegg til informasjon i plenum, vert det også muleg å stille spørsmål til både elevar, lærarar og avdelingsleiarar :)

Det er trass alt framtida det er snakk om, så kom, kom!

Les meir

Vi treng ein ny konsulent

Den eine konsulenten vår vart freista av nye utfordringar, difor treng vi ein ny ☺️

Les meir

Når startar vaksenopplæringa etter jul?

Undervisninga startar opp (til vanleg tid)

  • Matematikk mandag 6.januar
  • Engelsk tirsdag 7.januar
  • Norsk onsdag 8.januar
  • Naturfag torsdag 9.januar

NB! Kurset i historie startar tirsdag 14.januar kl 18.10 NB!

Les meir

Kvalitetsarbeid må til

Etterkvart no skal elevane evaluere undervisninga til faglærarane. Dette er noko som er bestemt på fylkesnivå og det blir gjort kvart år.

Les meir

Takk til alle som tok del i Operasjon Kenya-dagen vår

Vi har ikkje heilt oversikt over kor mykje som kom inn frå UVS-elevar, men at det kjem godt med, det er sikkert og visst!

Les meir

Det er den tida på året!

Det er tid for elevundersøkinga igjen!

Det er frivillig å svare, men vi håper at flest muleg svarar godt og ærleg, slik at vi får noko å jobbe med og strekke oss etter, både her på skulen og på fylkesplan.

Informasjon om elevundersøkinga finn du her.

Les meir

Søvn!

Helsesjukepleiarane på skulen har mange saker på hjartet, Daniel til dømes er opptatt av søvn.

Les meir

Markeringa vår av Verdensdagen for Psykisk helse

Heile denne veka markerer vi Verdensdagen for psykisk helse på UVS, sidan han var midt i haustferieveka vår. 

Les meir

No er det mulig å varsle mot mobbing

Vi skulle ønske det ikkje var nødvendig, men det er no ein eigen "knapp" du kan bruke for å varsle om mobbing.

Som elev finn du den inne på elevportalen (dvs den sida som først kjem opp når du loggar deg på med Feide). Der ligg også god informasjon om korleis mobbevarsel blir handsama og korleis personvernet ditt blir tatt vare på.

Les meir

Buss til Flø

Det har vore litt uvisse rundt minibussen til Flø.

Difor har vi no fått denne meldinga frå fylket:

"Vi har kartlagt situasjonen og ser at det har vore elevar til Ulsteinvik sentrum som har vore med minibussen.

Vi går derfor attende til følgjande ordning frå i dag av:

  1. Minibussen til Flø tar også betalande passasjerar til strekninga Ulstein skule – Roppen. Dvs at fyrste stopp på denne minibussen er Ulstein skule
  2. Elevane til sentrum og til og med Reiten tar rutebuss nr 338 eller 310. Begge desse fortsetter til Ulstein Hatlø, slik at elevar til Reiten går av ved kryss verft/Flø

No forventer vi at alle respekterer dette og at det ikkje blir fleire konflikter rundt denne minibussen.

Vi ber om at denne informasjonen vert gitt til elevar/føresette i området.

Med venleg helsing

Svein Ivar Aarskog

Fagansvarleg/kontraktsansvarleg Driftseksjonen

Samferdselsavdelinga

Møre og Romsdal Fylkeskommune"

Les meir