Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Eksamenar

All oppmelding til privatisteksamen er no web-basert og skal skje på:

https://www.privatistweb.no

Det er mogleg å melde seg opp til eksamen to gonger i året, siste frist er 15.september for hausteksamen og  1.februar for våreksamen.

Eksamensavgifta er kr 1150 første gang ein melder seg opp i ein bestemt fagkode. Dersom det gjeld forbetring av standpunkt eller eksamen, så er det kr 2302.

Informasjon om oppmelding ligg på nettet under www.privatistweb.no og http://mrfylke.no/ Her ligg også informasjon om korleis ein betaler for prøveavgift og kven som ikkje skal betale.

Du finn mykje informasjon om eksamen på privatistweb.no sine sider.

 

OPPMELDINGSFRISTAR PRIVATISTWEB
Frist for oppmelding til våreksamen er 1. februar, kl.23:59.
For hausteksamen er frist for oppmelding 15. september, kl. 23:59.
All oppmelding skal skje elektronisk via www.privatistweb.no

Kontakt Ress UVS