Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ulstein VGS > Studietilbod > Ressurssenter > Kursinformasjon og læreplanar

Kursinformasjon og læreplanar

Kursa er godkjende av Lånekassen, og du kan søkje stønad etter gjeldande reglar.

Personar med vaksenrett er prioritert ved inntak og det er dei som dannar grunnlaget for at kursa blir sette igang. Det vil seie vaksne som har fyllt 25 år, har fullført norsk grunnskule eller tilsvarande og som ikkje har fullført vidaregåande opplæring.

Kursa er gratis, også for dei som går der utan å ha vaksenrett. Viss du vil følgje kurs som gir generell studiekompetanse, er det i alle tilfelle viktig du søkjer www.vigo.no

Læreplanar for faga finn du her: http://www.udir.no/Lareplaner/

Har du spørsmål om noko av kursa, så ring 71 28 10 00 (sentralbordet) eller kontakt oss på epost: ulstein.vgs@mrfylke.no eller janne.fylsvik.ronningen@mrfylke.no

Kontakt Ress UVS