Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kva er idrettsfag?

Utdanningsprogrammet for idrettsfag er eit tilbod til den som ønskjer å kombinere studieførebuande utdanning med idrett på høgt nivå. 

Forholda vert lagt til rette slik at eleven kan utvikle evnene sine innan idrett. Samstundes vert idretten sett inn i eit vidare perspektiv.

Fellesfaga er dei same som for det studiespesialiserande utdanningsprogrammet. Kombinasjonen med programfag innan idrett gir eit godt grunnlag for ei lang rekke studium ved universitet og høgskular.

Vg1 Vg2 Vg3
Fellesfag

 140  Engelsk

 112  Framandspråk I eller II

 140  Matematikk, praktisk eller teoretisk

 140  Naturfag

 112  Norsk

 

 

Felles programfag/valfrie programfag (12 timar/veke)

 

  Totalt minimum 35 timar/veke

 

Fellesfag 

 112 Framandspråk I eller II

 56 Geografi

 56 Historie

 84 Matematikk, praktisk eller teoretisk

 112 Norsk

 84 Samfunnsfag

 

Felles programfag/valfrie programfag (12 timar/veke)

 

 Totalt minimum 35  timar/veke

 

Fellesfag

 168 Norsk

 84 Religion

 112 Historie

 (140 Framandspråk I eller II)

 

 

 

 

Felles programfag/valfrie programfag (22 timar/veke, ev. 17 timar/veke)

Totalt minimum 35 timar/veke

 

Programfag:

Du skal bruke 36 veketimar over tre år på felles programfag. Desse er obligatoriske.

Felles programfag:

Aktivitetslære

Treningslære

Idrett og samfunn

Treningsleiing

I tillegg skal du bruke 15/10 veketimar over tre år på valfrie programfag. UVS kan tilby desse valfrie programfaga med fordjuping innan:

Sykling

Friidrett

Handball

Fotball

Fitness og helse