Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kva er idrettsfag?

Utdanningsprogrammet for idrettsfag er eit tilbod til den som ønskjer å kombinere studieførebuande utdanning med idrett på høgt nivå. 

Forholda vert lagt til rette slik at eleven kan utvikle evnene sine innan idrett. Samstundes vert idretten sett inn i eit vidare perspektiv.

Fellesfaga er dei same som for det studiespesialiserande utdanningsprogrammet. Kombinasjonen med programfag innan idrett gir eit godt grunnlag for ei lang rekke studium ved universitet og høgskular.

Vg1 g2 Vg3
Fellesfag(23 timar/veke)

 5  Engelsk

 4  Framandspråk I eller II

 5  Matematikk, praktisk eller teoretisk

 5  Naturfag

 4  Norsk

 

 

Felles programfag/valfrie programfag (12 timar/veke)

 

  Totalt minimum 35 timar/veke

 

Fellesfag (18 timar/veke)

 4 Framandspråk I eller II

 2 Geografi

 2 Historie

 3 Matematikk, praktisk eller teoretisk

 4 Norsk

 3 Samfunnsfag

 

Felles programfag/valfrie programfag (12 timar/veke)

 

 Totalt minimum 35  timar/veke

 

Fellesfag (13 timar/veke)

 6 Norsk

 3 Religion

 4 Historie

 (5 Framandspråk I eller II)

 

 

 

 

Felles programfag/valfrie programfag (22 timar/veke, ev. 17 timar/veke)

Totalt minimum 35 timar/veke

 

Programfag:

Du skal bruke 36 veketimar over tre år på felles programfag. Desse er obligatoriske.

Felles programfag:

Aktivitetslære

Treningslære

Idrett og samfunn

Treningsleiing

I tillegg skal du bruke 15/10 veketimar over tre år på valfrie programfag. UVS kan tilby desse valfrie programfaga med fordjuping innan:

Sykling

Friidrett

Handball

Fotball

Fitness og helse