Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ulstein VGS > Studietilbod > Studieførebuande > Studiespesialisering

Kva er studiespesialisering?

Utdanningsprogrammet for studiespesialisering er eit tilbod for deg som i utgangspunktet trivst med krevjande teoretiske fag, og du får ei breitt grunnlag for studium ved høgskular og universitet.

Første året ved UVS har du fellesfag. Andre året vel du så fordjuping innanfor eitt av programområda Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi. Du bør både tenkje over kva fagområde du sjølv trivst best med, og kva fagval som trengst for å kome vidare på det studiet du ønskjer.

Du kan elles velje å gå VG2 i Skottland. Dette er eit tilbod som Møre og Romsdal fylke gir til heile landet. Haram vgs administrerer tilbodet og tek imot søknadane. Du finn meir informasjon her.

Fagtilbodet ved utdanningsprogram for studiespesialisering:

Vg1 Vg2 Vg3

Fellesfag (30 timar/veke)

 4 Norsk

 2 Kroppsøving

 4 Framandspråk I eller II

 5 Engelsk

 5 Matematikk, praktisk eller    teoretisk

 5 Naturfag

 2 Geografi

 3 Samfunnsfag

Programfag - 0 timar/veke

Totalt minimum 30 timar/veke

 

Fellesfag (15 timar/veke)

 4 Norsk

 2 Kroppsøving

 4 Framandspråk I eller II

 2 Historie

 3 Matematikk, praktisk eller      teoretisk

 

 

 

 

Programfag - 15 timar/veke

 Totalt minimum 30  timar/veke

 

Fellesfag (15 timar/veke)

 6 Norsk

 2 Kroppsøving

 3 Religion

 4 Historie

 (5 Framandspråk I + II)

 

 

 

 

Programfag -15 timar/veke (ev. 10 timar/veke når obl. fr.språk)

Totalt minimum 30 timar/veke