Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ulstein VGS > Studietilbod > Studieførebuande > Studiespesialisering

Kva er studiespesialisering?

Utdanningsprogrammet for studiespesialisering er eit tilbod for deg som i utgangspunktet trivst med krevjande teoretiske fag, og du får ei breitt grunnlag for studium ved høgskular og universitet.

Første året ved UVS har du fellesfag. Andre året vel du så fordjuping innanfor eitt av programområda Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi. Du bør både tenkje over kva fagområde du sjølv trivst best med, og kva fagval som trengst for å kome vidare på det studiet du ønskjer.

Du kan elles velje å gå VG2 i Skottland. Dette er eit tilbod som Møre og Romsdal fylke gir til heile landet. Haram vgs administrerer tilbodet og tek imot søknadane. Du finn meir informasjon her.

Fagtilbodet ved utdanningsprogram for studiespesialisering (i årstimar). Desse blir skuleåret 20-21 sett opp halve eller heile dagar, somme annakvar veke, andre fram til slutten av januar, alt etter kor mange årstimar faget har:

Vg1 Vg2 Vg3

Fellesfag 

 112 Norsk

 56 Kroppsøving

 112 Framandspråk I eller II

 140 Engelsk

 140 Matematikk, praktisk eller    teoretisk

 140 Naturfag

 56 Geografi

 84 Samfunnsfag

Programfag - 0 timar/veke

Totalt minimum 30 timar/veke

 

Fellesfag 

 112 Norsk

 56 Kroppsøving

 112 Framandspråk I eller II

 56 Historie

 84 Matematikk, praktisk eller      teoretisk

 

 

 

 

Programfag - 15 timar/veke

 Totalt minimum 30  timar/veke

 

Fellesfag 

 168 Norsk

 56 Kroppsøving

 84 Religion

 112 Historie

 (140 Framandspråk I + II)

 

 

 

 

Programfag -15 timar/veke (ev. 10 timar/veke når obl. fr.språk)

Totalt minimum 30 timar/veke