Skulemiljøutvalet

Alle grunn- og vidaregåande skular skal ha ei skulemiljøutval, med både representantar frå føresette, elevar og skuleleiinga.

Snarvegar