Tilgang til og bruk av Visma inSchool

Det å ha tilgang til Visma inSchool gir deg som føresett høve til å vere oppdatert når det gjeld både vurdering og fråvær. Du treng berre BankID.

Snarvegar