100% vikariat som konsulent ledig frå hausten av

Vil du vere konsulenten vår i eit års tid?

Skriv ut

Det er ei 100%-stilling med oppstart 1.september (evnt etter avtale)
Du vil då få ansvar for:

- Fag og klasseadministrasjon av elevar
- Eksamensadministrasjon
- Elevdokumentasjon - vitnemål og kompetansebevis
- Rekneskap - kontering av fakturaer, avstemming og reiserekningar
- Rapportering til VIGO
- Forefallande kontorarbeid

Meir informasjon og søknadskjema finn du her. Søk innan 6.juni!

Snarvegar

Kontakt