Hugs lånekortet ditt på biblioteket (viss du har det)

Alle skal få bøker, i år også! Har du lånekort, ta det med på mandag (evnt last ned appen - Bibliofil)!

Skriv ut