Informasjon i høve klage våren 2021

Forhåpentlegvis gjer lærarane ein så god jobb når det gjeld vurdering og tilbakemelding at antall klager går ned mot 0.

Men viss om at dersom finn du informasjon om korleis klage her. 

NB! Det vil ikkje vere mulig å klage før karakterane er offentlege, dvs tidlegast 16.juni.

I tillegg ligg der ein del informasjon dersom du går inn her som føresett eller her som elev.

Skriv ut