Ønsker du å stå på vår lokale venteliste?

Då kan du klikke deg inn her. I denne oversikta finn du dei forskjellige opplæringstilboda vi tilbyr, då er det berre å skrive inn det vi spør etter og trykke på  Send-inn-knappen!

Skriv ut

Du vil ikkje få svar (anten det no er positivt eller negativt) før vi har fått på plass 2.inntaket også. Sjå elles det som står inne på lenka.