Oppstart på vaksenopplæringa skuleåret 2021-2022

Til deg som har fått plass: Hugs informasjonsmøte og oppstart med PC tysdag 24.august.
Du møter kl.14 eller kl 18 (slik du har gitt melding om) – på Auditoriet.

Vi følgjer gjeldande smittevernreglar, og du skal ikkje møte opp dersom du er sjuk.

 

Det er undervisningsstart i veke 35 (frå måndag 30.august) etter denne timeplanen:

 

timeplan

 

Har du spørsmål, eller manglar informasjon, så ta kontakt på e-post: janne.fylsvik.ronningen@mrfylke.no

 

Vel møtt til nytt skuleår!

Skriv ut