Skottland? Ja, kvifor ikkje?

Heldigvis er dette spanande Vg2-opplegget tilbake igjen - eit utvekslingsår i Skottland for ST-elevar!

Du søker via vigo.no og må i tillegg skrive eit motivasjonsbrev der du forklarar kvifor du vil til Skottland.

Skriv ut

Det er Haram vgs som køyrer opplegget for fylket. Dei held intervjurunde i forkant og dei står for norsk- og historieundervisninga i løpet av året.

Du kan lese meir her dersom det verkar interessant.