Tid for Ungdata-undersøkinga

Det er alltid interessant å vite korleis ungdommen har det. I desse merkelege tidene er det enno meir interessant, vil vi tru.

Skriv ut

Korleis har heile korona-situasjonen verka inn på korleis ungdommane våre har det?

Føresette har fått tilsendt informasjon (men du finn den også her) på e-post. Elevane på UVS vil få mulegheita til å svare på undersøkinga i løpet av veke 5 og 6.

Det er frivillig å ta del, men vi håper at så mange som muleg svarer.