Vi oppmodar elevar og tilsette om å teste seg før dei kjem på skulen

Vi har opplyst om det på Teams og sosiale medium, men det er også veldig greitt å gjere det her sjølvsagt.

I lenka her finn du skuleeigar si oppfordring til testing før du møter på skulen.

 

Skriv ut

Dessverre har det ikkje vore muleg for skulen å få tak i hurtigtestar til elevar og tilsette, så vi ber om at du tek kontakt med heimkommunen din for å få utlevert ein hurtigtest.