VIP-makkerskap for n-te gong

I år som i fjor som i året som i året før der igjen... Ja, vi har heldt på med det nokre år! Det er så bra og det funkar så fint at vi køyrer opplegget i år også.

Skriv ut

VIP-makkerskap handlar om å gi elevane våre ein trygg overgang frå tidligare skule til ny vidaregåande skule.

VIP-makkerskap er rett og slett ei førebuing til vidare studium og arbeidsliv, gjennom å øve på å vere ein god kollega.

Du finn informasjonen i dokumentet under her.