VIP-makkerskap i år også

 

Dei siste åra har vi brukt VIP-makkerskap på Vg1 og i nokre Vg2- og Vg3-klasser (der det er mange nye elevar). Det er eit opplegg for å sikre, så godt som muleg, at elevane har det bra, er trygge på seg sjølv og andre og trivest på skulen.

Viss du vil lese meir om dette opplegget, trykk på denne lenka:

Til foresatte VIP-makkerskap vgs 20-21

Skriv ut