Yes! Infomøte!

Skuleåret har nettopp starta og vi har møtt elevane våre. No vil vi møte dei føresette!

Skriv ut

Vi inviterer til klassevise informasjonsmøte for Vg1-klassene torsdag 2.september kl.18.30.

Du vil få invitasjonen tilsendt i posten, men du finn han også her.