Korleis stå på lokal venteliste

Dersom vi har ledig kapasitet etter at det ordinære inntaket er ferdig, kan vi opne for inntak frå skulen si lokale venteliste. Skulen har ikkje høve til å ta inn elevar frå ventelista før etter 12. august OG etter at vi har fått klarsignal fra Inntakskontoret i Møre og Romsdal fylkeskommune.  

Bruk søknadskjemaet som ligg for kvart utdanningsområde til å søkje på denne ventelista. Merk at dette IKKJE erstattar søknaden din på vigo.no.

Snarvegar