Elektro og datateknologi

Søknad om å få stå på lokal venteliste - Elektro og datateknologi

All ordinær søking om skuleplass skjer gjennom Vigo.no innan 1. mars. Dette søknadsskjemaet skal brukast til å søke om å stå på skulen si lokale venteliste og erstattar IKKJE ordinær Vigo-søknad.