Tilrettelagt opplæring

Særskilt tilrettelagt opplæring er eit tilbod til dei som av ulike grunnar ikkje kan følgje ordinære utdanningsprogram. UVS har som regel ei gruppe på 4-6 elevar som får slik opplæring.

  • Undervisninga kan skje i eigen klasse eller integrert i andre klasser.
  • Elevane får utarbeida individuelle opplæringsplanar. Fagmengda vil difor variere frå person til person.
  • I tillegg til fellesfag får elevane tilrettelagt opplæring/arbeid i bedrifter i eigen kommune.
  • Elevane får også undervisning i bustadlære, vekeplanlegging og lokalkunnskap.

Kontakt