Eksamen og vurdering

Det er ein del ting og tang som må vere på plass på datamaskina di før du møter på eksamensdagen.

På sjølve eksamensdagen er skulen sitt nettverk stengt, lukka, låst, sperra - ja, du forstår!

Difor må du til dømes ha lasta ned programvare før du møter til eksamen.

Elles vil der vere nettstadar som vil vere opne for deg, sjølv om nettet er stengt (eitt av dei mange mirakla i nettverda).