Ulstein vidaregåande skule

Snart startar eit nytt skuleår!

Vi håper du har søkt hos oss!
Her på Ulstein VGS er vi opptatt av at elevane skal trivast, at dei skal jobbe godt og kjenne meistring.

Slutten på eitt skuleår, snart starten på eit nytt

Dei skriftlege eksamenane er over, dei munnlege er i full gang, nokre elevar er heilt ferdige, andre har enno ikkje kome opp.

Er du ny elev hos oss frå hausten av, finn du mykje av den informasjonen her.