Skoleskyss i vidaregåande skole

Er du elev i vidaregåande skole kan du ha rett på gratis skoleskyss dersom du oppfyller nokre krav. Du må sjølv søke kvart år for å få dette tilbodet.

Kven kan få gratis skoleskyss?

  • Du har meir enn 6 kilometer avstand mellom heim og skole.
  • Du har behov for skyss, på grunn av funksjonshemming, skade eller sjukdom, uavhengig av avstanden mellom bustad og opplæringsstaden. 
  • Det er nødvendig med båt- eller ferjetransport, utan omsyn til reiselengde mellom bustad og opplæringsstaden.

Sjekk avstand frå heim til skule

Avstanden er rekna ut frå Møre og Romsdal fylkeskommune sine kartdata, og kortaste veg frå eleven si bustadadresse til eleven sin skole. For elevar som bur på hybel vert avstanden rekna til denne adressa. Elevar som har hybel har ikkje rett til fri skyss til folkeregistrert adresse.

Slik søker du

Det er du som elev som sjølv må søke om gratis skoleskyss via skoleskyssportalen. Føresette kan ikkje søke på vegne av sine barn. Du skal nytte MinID ved innlogging. Etter at søknad er sendt, kan du logge deg inn og sjå status på søknaden, sende ny søknad ved flytting eller ved bytte til anna skole.

Søk om gratis skoleskyss (PDF, 138 kB)

Eventuelle vedlegg til søknaden

Legeerklæring (PDF, 513 kB)

Stadfesting om delt bustad (PDF, 206 kB)

Feil med kortet eller har du mista det?

Meld inn via vårt web-skjema.

Andre spørsmål om skoleskyss

Kontakt

Har du spørsmål? Ta kontakt med skolen din eller send e-post til skoleskyss@mrfylke.no.

Sensitive personopplysningar bør ikkje sendast i e-post.