Utdanningstilbod

Utdanningstilbodet er til ei kvar tid avhengig av elevtal, næringslivet og samfunnsforhold.

Du finn god, offentleg informasjon om utdanningsområda på vilbli.no, læreplanane for alle fag finn du på udir.no.

Er du vaksen og treng vidaregåande opplæring, finn du informasjon lokalt her på UVS sine sider og på fylket sine sider her.