OpenOffice/LibreOffice Writer

OpenOffice/LibreOffice Writer

Vi tilrår at malen vert nytta heilt frå starten av prøva. Dette gjer at du slepp å overføre arbeidet til mal-dokumentet når du skal levere inn prøva, og vil spare deg for ein del tid og oppryddingsarbeid.

Hugs å lagre dokumentet ditt ofte!

Når du lagrer dokumentet, bruk kandidatnummeret ditt som filnamn.

Hugs å ikkje skrive namnet ditt nokon stad i dokumentet eller i filnamnet, bruk kun kandidatnummeret.

Du må levere dokumentet som .ODT eller .PDF

Fjern forfattarinformasjon frå dokumentet du skal levere:

  • På menylinja, gå til Verktøy > Innstillinger > Sikkerhet > Valg, her kan du sette på "Fjern personlig informasjon ved lagring".
  • For å fjerne personlege og nokre andre data frå ei fil, gå til Fil > Egenskaper. Gå til kategorien Generelt og nullstill brukerdata.

Dokumenter