Påbygging til generell studiekompetanse

Treng ein hammar eller sag for å gå det?

Dette er eit tilbod til deg som ønskjer å oppnå generell studiekompetanse, anten du no har gjennomført Vg1 og Vg2 yrkesfag ELLER tatt fag-eller sveinebrev. 

VG3 Påbygging til generell studiekompetanse

30 t/v

VG4 Påbygging etter yrkeskompetanse (fag- eller sveinebrev)

23 t/v

10 timar Norsk

5 timar Matematikk, P eller T

3 timar Naturfag

5 timar Historie

2 timar Kroppsøving

+ 5 timar progr.fag frå studiespes.utdanningsprogram

10 timar Norsk

5 timar Matematikk, P eller T

3 timar Naturfag

5 timar Historie

Særskilte reglar gjeld for elevar frå Media og Kommunikasjon, Naturbruk eller dei som har gått Vg1 studiespesialiserande og Vg2 yrkesfag (som t.d. IKT-servicefag)

Snarvegar